Wat is een Tussentijdse Toets (T.T.T.)

Een Tussentijdse Toets verloopt als een echt praktijkexamen met een CBR-examinator. Tijdens de toets worden alle examenonderdelen onder de loep genomen en getoetst volgens de officiële exameneisen. Je instructeur rijdt mee. Na afloop van de toets krijg je een gedegen advies over de examenonderdelen waaraan je nog extra aandacht moet besteden.

Je kunt wennen aan de examensfeer en als je de bijzondere verrichtingen goed uitvoert krijg je een vrijstelling voor dit onderdeel bij het eerste examen.

Door het doen van een Tussentijdse Toets vergroot je je slagingskans voor het eindexamen aanzienlijk!

Uit onderzoek ongeveer 20%
De Tussentijdse Toets wordt ongeveer vijf weken voor het examen afgelegd bij het CBR te Gouda.

Benodigde documenten voor deelname aan een Tussentijdse Toets zijn:

  • theoriecertificaat
  • geldig identiteitsbewijs
  • ingevuld zelfreflectie formulier