Theorie

Voordat je op kunt voor het praktijkexamen moet je in het bezit zijn van een theoriecertificaat. De theorie vormt een belangrijk onderdeel van de rijopleiding.
Iets wat je in de theorie niet beheerst, kun je in de praktijk ook niet toepassen.
De theorie heeft tot doel verkeerskennis, gevaarherkenning en inzicht te ontwikkelen.
Dit  is nodig om inzicht te krijgen in je eigen mogelijkheden en tekortkomingen en die van andere weggebruikers waarmee je straks te maken krijgt in het verkeer.

Theorie-examen:
Dit bestaat uit twee onderdelen

  • 25 vragen over gevaarherkenning, waarvan je minimaal 13 vragen goed moet beantwoorden
  • 40 vragen, waarvan 30 over verkeersregels en 10 over verkeersinzicht: hiervan moet je minimaal 35 vragen goed beantwoorden.

Het theorie-examen bestaat uit ja/nee vragen, meerkeuzevragen en open vragen.
De vragen worden mondeling gesteld aan de hand van beelden van verkeerssituaties op grote tv-monitoren. Je kunt de vragen ook meelezen. Je beantwoordt de vragen met drukknoppen in de tafel.
Als je slaagt, krijg je het theoriecertificaat direct mee. Als je zakt, krijg je een uitslagformulier met daarop per examenonderwerp het aantal vragen dat je foutief, te laat of niet hebt beantwoord.
Om je goed te kunnen voorbereiden op dit examen zijn er bij Rijschool Joost theoriemiddelen te verkrijgen. Ook is het mogelijk om op afspraak een individuele theorieles te volgen.
Deelnemen aan het theorie-examen kan vanaf 16 jaar. Het reserveren van de examendatum kan al enkele maanden daarvoor. Het resultaat van het examen is anderhalf jaar geldig.

Het theorie-examen personenauto kun je zelf aanvragen op de site van het CBR Kosten € 25,55 (0%btw).

Rijschool Gouda, Rijlessen Gouda